Nastavenia úvodnej stránky

Môj portál

Jednoduchým spôsobom dokážete upraviť, ktoré dlaždice uvidíte na úvodnej stránke. Stránke, ktoré môžu byť "pripevnené" na Vašu personalizovanú úvodnú stránku obsahujú symbol pripnáčiku v pravom hornom rohu (viď obrázky nižšie).

Odkaz na takúto stránku bude viditeľný na úvodnej stránke Odkaz na úvodnej stránke nebude zobrazenýTýmto zrušíte všetky zmeny, ktoré ste vykonali (a obnovíte rozloženie úvodnej stránky podľa vašej používateľskej role).