Čo je C4?

C4 je integračný bezpečnostný systém, ktorý poskytuje centralizované a viacužívateľské riešenie pre správu zariadení objektovej bezpečnosti.

C4TV

Pozrite si, čo Vám zabezpečí C4.
Mejora su Seguridad
08.7.2015

Uvoľnili sme verziu C4 2019

Vážený partner,

po niekoľkých mesiacoch práce tímu vývojárov sme pre Vás v týchto dňoch uvoľnili novú verziu integračného bezpečnostného systému C4 2019, v ktorej Vám opäť prinášame nové vlastnosti za účelom uspokojenia Vašich potrieb a očakávaní.

Vylepšenia v novej verzii sa týkajú aj nasledovných kľúčových funkcionalít:
-    Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti systému C4
-    Možnosť automatickej deaktivácie nečinných osôb
-   Nová edícia C4 Enterprise určená pre spojenie viacerých autonómnych C4 inštalácií zákazníka do centralizovaného riešenia kľúčových operácií
-    Vylepšená podpora pre prácu s viacerými časovými zónami
-    Pridanie migračného nástroja pre efektívnejší prechod z inej aplikácie na systém C4
-    Aktualizácia predinštalovaných podporných aplikácií

Keďže nová verzia prešla rozsiahlou úpravou a obsahuje množstvo zmien a nových funkcionalít, odporúčame Vám, aby administrátori absolvovali základné preškolenie na túto verziu. V prípade Vášho záujmu o účasť na školení sa prosím obráťte na oddelenie technickej podpory, a to telefonicky alebo prostredníctvom emailovej žiadosti.

Sme presvedčení, že nová verzia systému C4 2019 Vám spolu so svojimi vylepšenými vlastnosťami a zdokonalenými funkcionalitami prinesie aj vyššiu úroveň bezpečnosti.


András Mészáros
C4 Product Manager
 

08.12.2019

Partneri

Kde kúpiť C4?

C4 integračný bezpečnostný systém sa distribuuje exkluzívne prostredníctvom našich zmluvných partnerov. V zozname našich partnerov nájdete všetky potrebné informácie o partneroch od ktorých si môžete kúpiť C4 integračný softvér.

Najnovší partneri

19.05.2020 - SOLUTRONIC.SAS (COL)
30.03.2020 - ENGIE Services a.s. (SVK)
15.03.2020 - Icot Egypt (EGY)

Zariadenia

Čo je integrované?

Vyberte si bezpečnostné zariadenie a spravujte ho so systémom C4. Prostredníctvom systému C4 máte garanciu integrácie certifikovaných a výrobcom schválených zariadení. Vďaka tejto spolupráce výrobcu hardwaru a softwaru budú vaše požiadavky v maximálnej možnej miere uspokojené.

Najnovšie certifikácie

06.05.2020 - VideoXpert3
24.01.2019 - APOLLO Solution F1/F2
30.11.2018 - Measure-in-Motion