Vedenie

Spoločnosť

Marian Gál
predseda predstavenstva
a výkonný riaditeľ

Po ukončení štúdia v odbore automatizačnej techniky na Slovenskej technickej univerzite sa zúčastnil viacerých projektov v oblasti nasadzovania veľkých databázových riešení. Od roku 1999 sa venuje oblasti integrácie bezpečnostných systémov. Ako zakladajúci člen spoločnosti Gamanet sa zúčastnil úvodných fáz návrhu a vývoja systému C4. Následne sa venoval rozvoju obchodných aktivít. V súčasnosti má na starosti vedenie spoločnosti a podporu expanzie spoločnosti na nových trhoch.


Jiří Michalčík
produktový manažér C4

Už počas štúdií sa zaujímal o kryptografiu, sieťové komunikácie a návrh komunikačných protokolov. Ako vývojár sa zúčastnil projektov v oblasti sieťovej komunikácie. Spolupracoval taktiež na návrhu a tvorbe riešenia kryptografickej bezpečnosti pre prvú čisto internetovú banku v ČR. Ako jeden zo zakladajúcich členov spoločnosti Gamanet stál u zrodu koncepcie projektu C4. V súčasnosti pracuje ako produktový manažér systému C4.Peter Kornalský
projektový manažér vývoja C4

Vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako jeden z prvých vývojárov sa podieľal na zrode produktu C4. V spoločnosti začínal ako databázový vývojár, ale počas rokov vývoja sa dotkol takmer všetkých oblastí vývoja a nasadzovania Systému C4. Aktuálne pôsobí ako projektový manažér produktu C4 a vedúci vývojového tímu.Stanislava Madlušková
manažér zákazníckej podpory
a školenia

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci , odbor Andragogika – vzdelávanie dospelých. V začiatkoch pôsobenia v oblasti bezpečnosti budov využila znalosti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Neskôr stála pri zrode spoločnosti Gamanet a zabezpečovala rozvoj obchodu v korporátnom segmente. Prešla obchodnou pozíciou pre Slovenský trh a v súčasnosti je vedúca podpory. Zabezpečuje vzdelávanie a odborné znalosti partnerov na výrobok spoločnosti.
Jan Pšenička
VP Sales & Marketing

Vyštudoval odbor Pozemných stavieb na Stavebnej fakulte, Technickej univerzity v Prahe. Ján má 20 rokov skúseností v oblasti integrácie bezpečnostných technológií.

Skúsenosti v tejto oblasti zbieral postupne, najprv na obchodnom a realizačnom oddelení v medzinárodnej spoločnosti, kde pôsobil ako riaditeľ technologickej divízie v Prahe. Pred svojou pôsobnosťou v Gamanete, pôsobil 10 rokov ako riaditeľ súkromnej spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciou bezpečnostných systémov a integrovaných riešení pre veľkých a sieťových zákazníkov.

V posledných rokoch sa orientoval na získavanie zaujímavých projektov, obchodné stratégie a marketing, riešenie potrieb zákazníkov a na vytváranie vzťahov s klientmi na báze poskytovania dlhodobých kvalitných služieb. Behom svojej kariéry sa zúčastnil na projektoch v rôznych krajinách Európy aj Ázie.